Logo

Sınavlarla İlgili Önemli Bazı Hatırlatmalar

SINAV GÖREVLİLERİ İÇİN HATIRLATMALAR

 1. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Uygulama Yönergesi  dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.
 2. Öğrencilerin sınava girebilmek için yanlarında; Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, aşağıda belirtilen belgeler de Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi yerine kullanılabilir;

> Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

> Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

> Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

> Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

> Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran Geçici Koruma Kimlik Belgesi, İkamet, İzin vb. belgeler,

> T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”. Bu belgelerden herhangi birisini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmamalıdırlar.

 1. Salon Başkanları her bir öğrencinin soru kitapçığı türünü cevap kâğıdındaki “Kitapçık Türü” bölümüne kodladığını kontrol etmeli ve altındaki alanı paraflamalıdırlar.
 2. Salon Başkanları sınava girmeyen öğrencilerin cevap kâğıtlarındaki “öğrenci sınava girmedi” alanını doldurmalı ve bu öğrencileri Salon Başkanı Kitapçığında yer alan salon öğrenci yoklama listesindeki açıklama alanına “GİRMEDİ”  yazarak belirtmelidirler.
 3. Sınav binalarında “İl Sınav Koordinatörü, Kurum Temsilcisi, Bina Sınav Sorumlusu ve Güvenlik Görevlileri” dışındaki görevlilerin sınav süresince cep telefonu vb. mobil cihazları kullanmaları yasaktır.

ÖĞRENCİLER İÇİN HATIRLATMALAR

Sevgili öğrencilerimiz, sınavlarda nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili sizlere önemli birkaç hatırlatmamız olacak;

 1. Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
 2. Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın girişinde hazır bulununuz.
 3. Sınavın ilk 20 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır.
 4. Sınava girerken yanınızda; Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) bulundurmanız gerekmektedir. Ayrıca, aşağıda belirtilen belgeler de Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi yerine kullanılabilir;

> Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

> Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

> Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

> Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

> Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran Geçici Koruma Kimlik Belgesi, İkamet, İzin vb. belgeler,

> T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”. Bu belgelerden herhangi birisini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

 1. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneyi yanınızda bulundurmanıza izin verilmemektedir. Çantayla sınava girilebilir ancak çanta içerisinde bu maddede sayılan yasaklı materyaller bulunmamalıdır.
 2. Kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde Resmi kıyafetle  sınava giremezsiniz.
 3. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz.
 4. Cevap kâğıdı üzerine kitapçık türünü (A, B) kodlamayı unutmayınız. Kitapçık türünü (A, B) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
 5. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 6. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki fotoğraf, T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol ettikten sonra ilgili alanları doldurarak imzalayınız, bu bilgiler size ait değilse görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka bir öğrenciye ait cevap kâğıdını kullanırsanız, o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 7. Sınav değerlendirilirken 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacağından, hakkında hiçbir fikir yürütemediğiniz soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

Sınavlarla ilgili önemli bazı hatırlatmalar videosunu izlemek için tıklayınız.27 Haziran 2019 Perşembe