Logo

Ders Muafiyeti İşlemleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince (Madde 23) daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerimizin ortak zorunlu dersleri (Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) Fakültemiz tarafından muaf olarak öğrenci bilgi sistemine işlenecektir. 

Öğrencilerimizden;

  • YÖKSİS’de mezun bilgileri bulunmadığı için Öğrenci Bilgi Sisteminde muafiyetleri işlenememiş olanların (Mezuniyet bilgilerinizi YÖKSİS’e işletmek üzere mezun olduğunuz kurumla iletişime geçebilirsiniz.),
  • Bu dersleri tekrar almak üzere muafiyetlerinin iptalini isteyenlerin,

dilekçe ve formlar bölümünde bulunan Ders Muafiyet Başvuru formunu ve Transkriptin (Öğrenci Not Döküm Belgesi) onaylı suretini elden veya posta/kargo yolu ile Dekanlığımıza ulaştırması gerekmektedir.

  • Fakültemize kayıt yaptırdıktan sonra diğer Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrencilerin ise dilekçe ve formlar bölümünde bulunan Ders Muafiyet Başvuru formunu Dekanlığımıza ulaştırması gerekmektedir.


Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları gereğince (Madde 5/4) ara sınav hazırlık süreci başladığından ortak zorunlu dersler için muafiyet işlemi her yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar yapılmaktadır.  İçinde bulunduğumuz yarıyılda bu işlem 26 Ekim 2018 Cuma mesai saati bitimine kadar Dekanlığımıza gönderilen başvurulara uygulanacaktır.
 

  • Yeni kayıtlı öğrencilerin bu işlem için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.
  • Muafiyet işlemi için belge göndermeniz gerekiyorsa sistemde mevcut olan iletişim numaranıza SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
  • Ortak zorunlu dersler haricindeki dersler için yönetmeliğimiz gereği herhangi bir muafiyet işlemi yapılamamaktadır.


24 Eylül 2018 Pazartesi