Logo

02-03 Aralık Ara Sınavı

1 Aralık 2017 Cuma

02-03 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 2017-2018 Güz Dönemi Ara Sınavında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

NOT:

  • Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmanız gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.
  • Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda Çanta, poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.
  • Sınavda basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
  • Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.
  • Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
  • Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.
  • Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
  • Sınava giriş belgenizde belirtilen salon ve sıra numaranızda sınava girmediğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
  • Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
  • Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.