Logo
Dokümanlar

Dersler, Fakültemiz tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülmektedir. Öğrenciler ders matryallerine LMS (Learning Management System - Öğretim Yönetim Sistemi) adı verilen sistem aracılığıyla ulaşıp çevrimiçi ya da materyalleri indirerek çevrimdışı çalışabilirler. Kampus içi eğitimlere uyumlu bir şekilde, dersler 14 ünite şeklinde hazırlanıp sunulmaktadır. Öğrencilerimizin ders takibinde sürekliliğini desteklemek amacıyla içerikler sistem üzerinde belli periyotlarla aktif edilmektedir.
Her bir dersin temel kaynağını teşkil eden ünitelerle birlikte dersin doğasına göre video, alıştırma ve animasyon gibi içerikler sunulmaktadır. İçerikler Atatürk Üniversitesinin yanısıra bir çok üniversiteden öğretim elemanları tarafından öğrencilerin bireysel öğrenmelerinin destekleyecek şekilde hazırlanmaktadır.

Açıköğretim Fakültemizin belirlediği görsel ve pedagojik standartların sağlanması için üniteler yazarlık, editörlük, dil tahsis ve biçimsel düzenleme süreçlerinden geçmektedir. Bir lisans öğrencisinin kendi başına kolayca öğrenmesine destek olması için klasik bir ders kitabından ziyade sınıf içi ders anlatımına yakın daha anlaşılır bir üslup kullanılmaktadır.

Ünitelerde giriş, hatırlatma notları, vurgular, özet, değerlendirme soruları gibi kısımlar anlaşılabilirliği ve dersin takibini kolaylaştırmaktadır. Aşağıda farklı nitelikteki derslerimizin içeriklerin bazı örnekler sunulmuştur.